> LA BELLEZA DEL CAMINO (2ALMA2): TOMA DE REFUGIO

jueves, 30 de junio de 2011

TOMA DE REFUGIO

DAG DANG DRO WA NAM KHEI THA DANG NYAM PEI SEM CHEN THAM CHE DÜ DI NE

ZUNG TE YI SI YANG CHHUB NYING PO LA CHHI KYI BAR DU

PEL DEN LA MA DAM PA NAM LA KYAB SU CHHI WO

DZOG PEI SANG GYE CHOM DEN DE NAM LA KYAB SU CHHI WO

DAM PEI CHHÖ NAM LA KYAB SU CHHI WO

PHAG PEI GE DÜN NAM LA KYAB SU CHHI WO (x3o x7)

Ads Inside Post